RISICOLEIDERSCHAP
stop met risico's managen &
start doelgericht omgaan met onzekerheden

We leven in een dynamische en onzekere wereld. Een wereld met volop risico’s én volop kansen. Dit is een niet meer te negeren realiteit. Onze natuurlijke coping op deze uitdagingen is controle en beheersing. We gaan op zoek naar stabiliteit en zekerheid. Meer van het gebruikelijke risicomanagement is echter niet de oplossing en zelfs contraproductief. Maar wat werkt dan wel?

Realiseer waardevolle doelen en creëer waarde in een onzekere wereld.
Deze tijd vraagt om risicoleiders. Een risicoleider durft doelgericht om te gaan met onzekerheden, risico’s én kansen. In de huidige VUCA-omgeving geeft risicoleiderschap jezelf én iedereen in je omgeving zekerheid, doordat je al het redelijke doet om afgesproken doelen te realiseren. Hiermee creëer en behoud je waarde in de organisatie op het gebied van winstgevendheid, welzijn, duurzaamheid en (psychologische) veiligheid.

Iederéén is risicoleider.
Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie zich verantwoordelijk voelt om doelgericht met onzekerheden om te gaan. Iedereen kent immers wel risico’s en kansen binnen zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. Risicoleiders gaan bewust en gestructureerd om met deze onzekerheden, risico’s en kansen.

Hoe word je een risicoleider?
In samenwerking met risico-expert en auteur van de #1 bestseller ‘Iedereen risicoleider’ Martin van Staveren, helpt Mind Work Productions organisaties risicogestuurd te werken. In plaats van nog meer processen en risicoprotocollen, is het belangrijk om medewerkers ERG – Expliciet, Realistisch en Gestructureerd – om te laten gaan met onzekerheden, risico’s en kansen.

Met behulp van drie dagelijkse vragen en een groeimindset kan iedereen risicogestuurd werken. Mind Work Productions traint leidinggevenden én medewerkers mee in de belangrijkste vaardigheden en mindset via bijvoorbeeld inspiratiesessies, inhouse trainingsdagen en on the job werkvormen.