(PERSBERICHT)persoonlijk risicoleiderschap vanuit gedragsontwikkeling

Een nieuw perspectief voor omgaan met risico’s en kansen in organisaties

Martin van Staveren, expert en auteur van de #1 bestseller ‘Iedereen risicoleider’ en Mind Work Productions presenteren samen een nieuw perspectief voor effectief omgaan met risico’s en kansen: persoonlijk risicoleiderschap vanuit gedragsontwikkeling.

 

Het tijdperk van louter risico’s beheersen is voorbij. Voor zowel bedrijven als publieke organisaties is het nu tijd om doelgericht om te gaan met onzekerheden. We werken immers in een complexe en veranderlijke wereld, vol risico’s en kansen. Tevens staan we in onze samenleving voor een aantal enorme opgaven, waaraan organisaties uit tal van sectoren hun bijdragen leveren. Het gaat hierbij telkens om waarde creëren en waarde behouden, in de meest brede betekenis en ondanks vaak onvermijdelijke onzekerheden. Denk bij waarde bijvoorbeeld aan duurzaamheid, fysieke en psychologische veiligheid, welzijn en winstgevendheid.

 

Risicoleiderschap tonen betekent doelgericht durven omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen. Dit is een persoonlijke verantwoordelijkheid voor iedereen in de organisatie, voor formele en informele leiders. Immers, als het goed is levert iedereen een bijdrage aan de organisatiedoelen en kent iedereen wel risico’s en kansen binnen zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.

 

In samenwerking met Martin van Staveren biedt Mind Work Productions een diversiteit aan inspiratiesessies en trainingen aan om organisaties te helpen hun risicoleiderschap te ontwikkelen. ‘De focus ligt met onze benadering niet op processen en protocollen, maar op de mens en gedrag. We richten ons op risicobewustzijn en het daaruit volgende gedrag van het individu en van teams. We helpen organisaties op deze manier met het ontwikkelen van leidinggevenden en medewerkers, om expliciet, realistisch en gestructureerd om te gaan met onzekerheden, risico’s en kansen’, aldus initiatiefnemer Stan van Mind Work Productions. De expertise van Martin van Staveren op het gebied van risicoleiderschap wordt zo op een unieke manier gebundeld met psychologie en gedragsontwikkeling van Mind Work Productions.

 

Deze samenwerking is ontstaan vanuit een gezamenlijk traject bij een semioverheidsinstantie, waar inmiddels meer dan 1000 leidinggevenden en medewerkers zijn getraind in het ontwikkelen van hun risicoleiderschap.

 

Mind Work Productions biedt verschillende ontwikkelingsmethoden aan, waaronder inspiratiesessies, inhouse trainingsdagen en on the job werkvormen, om leidinggevenden en medewerkers te trainen in de belangrijkste vaardigheden, mindset .

 

Mind Work Productions en Martin van Staveren willen organisaties uitdagen om de gebruikelijke manier van risicomanagement te ontwikkelen richting risicoleiderschap voor en van iedereen in de organisatie. ‘Samen kunnen we zo ambitieuze doelen realiseren en waarde creëren in een onzekere wereld’, aldus Martin en Stan.

 

Wil je meer weten over wat optimaal aansluit op jouw organisatie?

Neem dan contact op met Stan@mindworkproductions.com

Lees hier meer over de risicoleiderschapsmodules