Leiderschap

Iedere organisatie heeft haar eigen ambities en moet zich constant aanpassen aan onze steeds sneller veranderende wereld. Al die ontwikkelingen bieden zowel kansen als bedreigingen en het is aan ons als leiders van deze organisaties om daar vorm en inhoud aan te geven. Of het nu gaat om een nieuwe strategie of om het vormgeven aan het nieuwe werken, ieder van ons heeft daarin zijn eigen ambitie en uitdagingen. Goed leiderschap is essentieel om deze ambities concreet te maken en om goede resultaten te behalen. Leiders koppelen strategie aan handelen en gedrag op de werkvloer, geven het goede voorbeeld in daad en woord en weten hun collega’s mee te nemen en te inspireren. Leiders koppelen persoonlijke ambities aan de opgave waar hun club voor staat. Ze geven leiding aan zichzelf, aan hun team en aan de gezamenlijke opgave.

The context

Echte innovatie, verandering en ontwikkeling beginnen bij jou, maar doe je niet in je eentje. Of jij, jouw team, jouw afdeling en jouw organisatie succesvol kunnen leren en ontwikkelen hangt voor een groot deel af van de context waarin jij opereert. Daarom geloven wij bij Mind Work Productions dat iedere verandering start bij jou, bij jouw ambities en dat we vervolgens jou moeten helpen om het systeem waar jij onderdeel van uitmaakt meenemen in die verandering. Daarom richten we ons ook in eerste instantie op de leiders binnen organisaties. Zij hebben het meeste invloed op hun omgeving, zij kunnen de randvoorwaarden creëren waarop hun medewerkers zich kunnen ontwikkelen en betrokken zijn bij het behalen van de ambities van hun organisaties.

Het creeëren van (een) beweging

Wij begeleiden leiders in het bereiken van hun ambities, dat doen we door hen te ontwikkelen en te coachen, door samen met hen hun teams mee te nemen en te ontwikkelen en dat doen we door aandacht te besteden aan de ontwikkeling en het persoonlijke leiderschap van individuele medewerkers. Samen met hen gaan we door het ongemak heen dat leren en ontwikkelen met zich meebrengt, dat is onvermijdelijk en onderdeel van het proces. We geloven minder in change management, méér in het creëren van beweging, omdat een beweging altijd voorkomt uit eigen wil, motivatie, energie en ambities. Dat kunnen we doen door (online) training, coaching, webinars, podcasts, films, opdrachten, intervisie. Het gaat ons echter nooit alleen om de vorm, maar dat het effectief is om beweging te creëren. We houden niet om er alleen over te praten, bewegen doe je door te doen, reflectie is goed maar ‘ too much analysis leads to paralysis’.

Overtuigingen en patronen

Wij helpen om oude patronen te doorbreken en om te gaan met alle emotionele erfenissen die organisaties en teams met zich mee dragen. Dat begint bij de overtuigingen en patronen van leiders. Als we in staat zijn om hen meer bewust te maken, dan zijn we in staat om hun teams te helpen en vanuit oude patronen naar nieuwe patronen te komen. Altijd gekoppeld aan ambitie.