Mental Leadership: hoe vermijd je de golf van mentaal verzuim?

Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim in 17 jaar nog nooit zo hoog is geweest als tijdens de corona crisis, dat onze stressgevoelens met 40% zijn toegenomen en 1/3 van de mensen met meer psychische klachten kampt dan vóór de corona crisis! Mentale experts waarschuwen voor verregaande psychische klachten en uitval door mentale overbelasting.

De verwachting van deskundigen is dat het (verborgen) verzuim de komende onzekere tijd flink gaat stijgen. Zeker nu de maatregelen opnieuw zijn aangescherpt en thuiswerken weer de dringende norm is. Dit zijn zaken die je als organisatie, zeker in een tijd van economische druk, liever niet hebt.

Wat doe jij eraan om de mentale golf te voorkomen in jouw organisatie?

Wij, Nolost en Mind Work Productions, hebben een enorme behoefte opgemerkt rondom dit thema. Ruim 400 mensen zijn op onze Mental Leadership webinars afgekomen en tientallen organisaties hebben de urgentie voor dit thema uitgesproken. Omdat er zoveel vraag is naar Mental Leadership, hebben we besloten om een samenwerking aan te gaan en een startpakket met drie concrete modules te lanceren om deze mentale golf met elkaar voor te kunnen zijn!

Voorkom de mentale golf met dit startpakket, bestaande uit de volgende startmodules.

Mental Quick Scan:

Middels een survey en advies op maat wordt direct inzicht gegeven in de mentale risico’s in jouw organisatie en de te nemen stappen om de mentale golf voor te zijn.

Mental Skills Masterclass:

De leidinggevenden krijgen essentiële mensenkennis en –kunde aangereikt en leren hoe mentaal verzuim vroegtijdig te signaleren en hoe het gesprek aan te gaan.

Mental Health Counseling:

Medewerkers die mentale klachten hebben, krijgen individuele ondersteuning en begeleiding op maat middels(online) spreekuren, uitgevoerd door ervaren GZ psychologen.

Als je deze link volgt, tref je de verdere toelichting op de risico’s, onze aanpak en de startmodules.