Dit manifest is een samenvatting van de uitgangspunten waar je ons als Mind Work Productions aan mag houden. Een manier voor ons om in woorden uit te drukken wat voor ons belangrijk is. Je weet hierdoor waar we voor staan en of je jezelf aan ons wil verbinden. Of je nu ambassadeur, klant, medewerker, leverancier, close friend of vage kennis bent.

Alles wat wij doen moet een bijdrage leveren aan volgende uitgangspunten:

  • We zijn continu in verandering
  • Verandering begint altijd bij één persoon die geraakt wordt
  • Wij zijn altijd een trigger voor verandering
  • Jij kan jouw omgeving veranderen
  • Wij leveren samen met jou een bijdrage aan het creëren van een gemeenschap van zinnige mensen, dit leidt tot een betere wereld

1 december 1955 stapte de zwarte Rosa Parks op de bus in Alabama. Ze besluit in de bus haar plaats niet af te staan aan een blanke medereiziger, ondanks het feit dat dit volgens de regels moest. “People always say that I didn’t give up my seat because I was tired, the only tired I was, was tired of giving in.”

Rosa Parks werd gearresteerd en dit leidde uiteindelijk tot een volledige boycot van het busvervoer. Dit ging gepaard met geweld, ruzie en twijfel. Uiteindelijk leidden al deze protesten, geleid door dominee Martin Luther King, tot de afschaffing van de rassensegregatie in Alabama. Het begon allemaal met één actie van een oma die vond dat het anders kon.

We zijn continu in verandering

Wij kunnen, net als Rosa Parks, de wereld veranderen, maar de wereld verandert ons ook. Wij geloven dat veranderen en leren anders kan. Organisaties moeten veranderen en zichzelf opnieuw uitvinden. Als jij het niet doet, doet iemand anders het voor je. Degenen die dat het beste blijven doen en daar regie over nemen, overleven en groeien. Degenen die blijven doen wat ze altijd al deden, verdwijnen en worden vervangen.

Onze wereld verandert zo snel, dus moeten wij ook scherp blijven op onze aanpak om mensen te helpen met leren, ontwikkelen en veranderen. Dit vraagt om tegen middelmaat te vechten en te breken met de status quo. Dit vraagt om lef en dit vraagt om zaken te doorbreken. We moeten niet meer uit gewoonte in een hokje met een systeemplafond proberen mensen te coachen. We willen aansluiten bij de belevingswereld van onze klanten, samen met hen op avontuur gaan, ze prikkelen, verleiden. Waarbij we het allemaal ook niet helemaal precies weten, maar juist door die kwetsbaarheid een sfeer willen creëren dat we echt samen leren. Op een bankje in de zon, in de boksring, in een paardenkraal of in een reddingsboot.

Wij willen doen wat nodig is en wat past en prikkelt. Niet dingen doen omdat het zo hoort of omdat we het altijd al zo gedaan hebben. Dit betekent dat we niet alle bestaande methodes overboord hoeven te gooien, maar dat we ze niet zomaar als vanzelfsprekend aannemen.

Verandering begint altijd bij één persoon die geraakt wordt

Leiders proberen hun organisaties aan te passen aan alle ontwikkelingen en daar regie over te krijgen. In meer dan tachtig procent van de gevallen slagen deze veranderingen niet.

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste faal- of slaagfactor bij veranderingen de mens is. De mens met al zijn (on)bewuste patronen, overtuigingen, belangen en gevoelens. Onze ervaring is dat mensen pas veranderen als ze voelen dat het anders moet of kan en vervolgens op een goede manier worden ondersteund. Het gaat ons vooral om aandacht voor gedrag, houding, overtuigingen en het gevoel van individuele mensen.

Wij willen mensen raken met bijzondere interventies. Deze interventies zijn meer dan een middel om een bepaalde connotatie oproepen of dienst te doen als een metafoor. Het zijn interventies waarmee we mensen wezenlijk raken en in beweging brengen. We creëren beklijving en helpen mee aan echte, betekenisvolle verandering.

Wij zijn altijd een trigger voor verandering

Wij zijn goed in het succesvol veranderen van mensen door middel van persoonlijke aandacht. Het succes in verandering zit voor ons juist in die persoonlijke aandacht, niet alleen in de veranderingen in structuur en processen. Iemand persoonlijk benaderen door te inspireren, te raken (op allerlei manieren, bijvoorbeeld: kunst, muziek en sport), een spiegel voor te houden, de dialoog of soms de discussie aan te gaan. Alles wat nodig is om de trigger tot verandering te zijn. En daarin laten we je niet snel los. We creëren altijd een sfeer waarin je kunt oefenen, proberen, op je bek gaat en nog een keer probeert.

Wij geloven dat meest betekenisvolle leermomenten in je leven ook vooral de momenten zijn die schuren en waar je het nog een keer mag proberen.

Hierbij garanderen wij dat het niet de makkelijkste weg is om te veranderen en de mensen om je heen te willen triggeren tot verandering. Dit vergt moed en deze weg kent struggles met anderen, maar vooral ook een strijd met jezelf. De weg zal dus bezaaid zijn met obstakels, maar weet dat we deze weg samen lopen in al zijn schurende, pijnlijke en ook glorieuze ervaringen en momenten.

Jij kan jouw omgeving veranderen

We willen mensen kracht geven. Ze laten dromen, omdat we geloven dat iedereen in zijn leven persoonlijk leiderschap kan nemen. Of je nu een formele leider bent of niet. Door jou bewust te maken van je kracht, kan je jouw omgeving beïnvloeden. Je ontwikkelt niet alleen jezelf, maar brengt daarmee ook beweging bij de omgeving teweeg. Wij willen mensen laten zien dat er veel meer mogelijk is dan ze denken. Wij zijn opgevoed met zoveel realisme, dat we soms vergeten te spelen, onze geest uit te dagen. Ons realisme leidt er toe dat we van te voren al vooral kijken naar beperkingen in plaats van mogelijkheden.

Wij leveren samen met jou een bijdrage aan het creëren van een gemeenschap van zinnige mensen, dit leidt tot een betere wereld

Wij willen samen met organisaties, teams en individuen weer mogelijkheden ontdekken, hun mindset veranderen. Juist omdat die mindset in de huidige tijd zo nodig is. We noemen dat ook wel perspectief bieden. Perspectief bieden alleen is niet genoeg, wij gaan hen helpen die mindset handen en voeten te geven. Wij zijn, als geen ander, in staat om creatief vermogen te koppelen aan executieve kracht. We creëren verandering, bij onszelf en bij de ander. Onze kracht zit in persoonlijke ontwikkeling: als je een persoon laat groeien, groeit een team, als het team groeit, groeit de organisatie. Als de organisatie groeit, groeit de omgeving. Als de omgeving groeit, groeit ten slotte ook de wereld. We geloven in het sociale domino effect om een gemeenschap van zinnige mensen te creëren.